PETERPLASTSLOVAKIA S.R.O.

Firma Peterplast Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2002. Jej aktivity v oblasti výroby obalových materiálov boli zamerané predovšetkým na potreby textilných závodov na Slovensku a v Čechách. Neustále zvyšovanie nárokov v obalovom priemysle, najmä po začlenení našej krajiny do štruktúr EU, nás nútilo prispôsobiť sa požiadavkám trhu. Preto sme rozšírili svoju pôsobnosť predovšetkým v automobilovom a potravinárskom priemysle. Investície do nových technológií nám priniesli stabilné miesto na trhu. Zavedený systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy STN EN 9001:2008 v našej spoločnosti udržiava a zlepšuje efektívnosť procesov pri plnení požiadaviek zákazníkov. Našou flexibilitou, kvalitou vyrábaných produktov a individuálnym prístupom prispievame k spokojnosti našich zákazníkov.

V roku 2014 sme našu prevádzku presťahovali do zrekonštruovanej budovy a firma sa transformovala na súčasnú právnu formu. V súčasnosti disponujeme technológiami na vyfukovanie LDPE a HDPE fólií a konfekčnými strojmi na spracovanie LDPE, HDPE a PP fólií.

Naše výrobky si svojou kvalitou našli odberateľov najmä na slovenskom trhu, v Českej republike a niektorých krajinách EU.

https://peterplast.eu/wp-content/uploads/2017/09/slide02-2-500x500.jpg